GRAFFITIS. Febrero 2016 Zaragoza

2016-02-14 graffitis_52016-02-14 graffitis_42016-02-14 graffitis_1

EL RASTRO. Febrero 2016 Zaragoza

2016-02-21 rastro_132016-02-21 rastro_172016-02-21 rastro_28

EL RASTRO. Febrero 2016 Zaragoza

2016-02-21 rastro_1052016-02-21 rastro_1072016-02-21 rastro_115

EL RASTRO. Febrero 2016 Zaragoza

2016-02-21 rastro_192016-02-21 rastro_252016-02-21 rastro_24

EL RASTRO. Febrero 2016 Zaragoza

2016-02-21 rastro_272016-02-21 rastro_122016-02-21 rastro_31